top of page

Vilkår og Kjøpsbetingelser

Generelle kjøpsbetingelser

For å kjøpe kurs hos Showakademiet må man være over 18 år. Kjøpsbetingelsene gjelder for alle kurs ved Showakademiet AS. Man betaler ved påmelding. 

Betaling

All betaling for kurs og ShowCamper skjer forskuddsvis. Du kan betale med kort, vipps og mastercard. Betalingen skjer via betalingsleverandør- deltager.no, som følger nasjonale sikkerhetsstandarder.

Avlysning

Showakademiet kan avlyse kurs ved for få påmeldte. Da får kjøper refundert kursbeløp. 

Showakademiet kan endre timeplan ved behov, men er pliktet til å informere kunde om eventuelle endringer. Skulle kunde ville avlyse deltakelse på kurs/ShowCamp refunderes  ikke deltager avgift. 

Bindende påmelding

All påmelding til kurs er bindende og kursavgift refunderes ikke med mindre det er påvist skade eller sykdom (Se refusjon). Ved forsinket påmelding eller kortere semester/kursdeltakelse på grunn av sykdom beregnes ikke fradrag i påmeldingsavgift. Påmeldingsavgift gjelder for ett semester/én ShowCamp.

Refusjon

Våre kurs er bindende ved påmelding og kursavgift refunderes ikke. Våre kurs er unntatt fra angrerettlovens bestemmelser. Det følger av angrerettloven § 22 bokstav m, at angreretten ikke gjelder avtaler om «tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester» 

Dersom en blir langvarig syk og har legeerklæring som leveres innen 30 dager fra sykmeldingsdato kan kursavgift refunderes.  Kortvarig sykdom og karantene er ikke gyldig grunn til refusjon.  

Personvern

Showakademiet står fritt til å bruke bilder/opptak fra forestillinger og øvinger i sosiale medier og på nett. Dersom ditt barn ikke skal eksponeres i media må vi ha skriftlig beskjed og vil selvsagt ta hensyn til barnets personvern. Kundedata blir ikke delt med/solgt til en tredje part og oppbevares kun ut kalenderåret.

Rettigheter til bruk av innhold

Dersom en elev har lyst å framføre  noe som den har lært hos oss, som eks. dans, sang og koreografi må man få Showakademiet sitt samtykke. 

Force Majeur 

Dersom Showakademiet blir forhindret til å levere tjenestene sine som følge av  at partene ikke kan råde over denne som eks. naturkatastrofer, pandemi, brann, krig eller tilsvarende årsaker står vi fritt for alt ansvar. 

Info Viking kamp

bottom of page